Cow Dung Powder

Regular price Rs. 180.00 Rs. 150.00 (16 % OFF)

Hurry! Only 5 left in stock.
5

Product Type: Home Made Orginals

Vendor: Passion Sattvic Diet

SKU: 1pack

Product Details

തണലത്തു കിടന്നു താനെ  ഉണങ്ങിപൊടിഞ്ഞ നാച്ചുറൽ ആഹാരം മാത്രം കൊടുത്തു വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ പശുക്കളുടെ ചാണകപ്പൊടി 150/5Kg Pkt(Under shade  Naturally powdered cow dung of our Rarebreeds )
Loading...